Bao giờ trả hết nghiệp

Pháp thoại Bao giờ trả hết nghiệp được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng vào ngày 17-03-2018 tại chùa Quan Âm, P. Mỹ Đông – TP. Phan Rang.

Bao Giờ Trả Hết Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận