Chánh tinh tấn

Bài pháp thoại Chánh tinh tấn do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Phổ Hiền Tự (Pháp quốc) ngày 11/11/2015 (Ngày 30/09 năm Ất Mùi)

Chánh Tinh Tấn - Thầy Thích Phước Tiến


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận