Chết bất đắc kỳ tử tái sanh về đâu

Bài pháp thoại Chết bất đắc kỳ tử tái sanh về đâu được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Bửu Quang, Q8, Tp. Hồ Chí Minh

431. Chết Bất Đắc Kỳ Tử Tái Sanh Về Đâu (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận