Chỉ có thể là cha mẹ

Pháp thoại Chỉ có thể là cha mẹ được Thầy Thích Phước Tiến giảng tại chùa Nhị Mỹ (Trà Ôn, Vĩnh Long) ngày 17-07-2019

Chỉ Có Thể Là Cha Mẹ - Thầy Thích Phước Tiến mới 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chỉ có thể là cha mẹ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận