Có những cuộc tiễn đưa

Pháp thoại Có những cuộc tiễn đưa được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng ngày 23/12/2018 tại chùa An lạc, quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Có những cuộc tiễn đưa

1007. CÓ NHỮNG CUỘC TIỄN ĐƯA (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Mới Nhất 2019)

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Có những cuộc tiễn đưa"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận