Cộng nghiệp

Video pháp thoại Cộng nghiệp được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tai Chùa Pháp Vân – 6 Lê Thúc Hoạch, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Ngày 10/02/2017

Cộng Nghiệp – Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận