Cuối nẻo đường đời

Pháp thoại Cuối nẻo đường đời được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bảo Quang nhân lễ Phật Đản 2018.

951.CUỐI NẺO ĐƯỜNG ĐỜI (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận