Đạo lý gia đình Việt Nam

Bài pháp thoại được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2560 – DL 2016

Đạo Lý Gia Đình Việt Nam - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận