Đâu là sự giải thoát đích thực

Bài pháp thoại Đâu là sự giải thoát đích thực được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Chùa Giác Ngộ, ngày 28/12/2016

[LIVESTREAM] Đâu là sự giải thoát đích thực ? - Sư Minh Niệm

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đâu là sự giải thoát đích thực"

Bình luận