Đi tìm chốn bình an

Bài pháp thoại Đi tìm chốn bình an được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Long Phước, Bạc Liêu.

Ai trên cuộc đời cũng muốn bình an. Những liệu chúng ta trên một phương diện tương đối này, trong một cuộc đời phức tạp này, các vị có thể có đủ điều kiện, phúc duyên để tìm cho mình được một cuộc sống thật sự bình an hay không. Và muốn được yên ổn, người con phật, người có tu phải làm như thế nào để được yên ổn, khát vọng này là một nhu cầu cấp thiết đối với sự sống của loài người.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận