Điểm đến

Bài pháp thoại Điểm đến được Thầy Thích Thiện Xuân thuyết giảng trong Khoá tu một ngày an lạc lần thứ 67 tại Tu Viện Tường Vân

Điểm Đến (Rất hay và vui) (KT67) - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận