Đời có vay có trả

Bài pháp thoại Đời có vay có trả được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Thiên Quang Ni Tự, Bình Dương, ngày 11/09/2016 (11/08 Bính Thân)

532. Đời Có Vay Có Trả (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận