Đối diện với chính mình

Pháp thoại Đối diện với chính mình do Thầy Thích Thiện Quý giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 115 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 04-10-2020

Đối Diện Với Chính Mình (Kt115) - Thầy Thích Thiện Quý

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đối diện với chính mình"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận