Giới cấm thủ

Trong đạo Phật, người Phật tử không thực hành giới trong sự ràng buộc hay áp đặt, tất cả đều là do mình tự nguyện thực hành để gạt bỏ tham lam, sân hận, si mê. Do vậy, chúng ta dựa vào giới luật làm phương tiện để đi đến cứu cánh. Trong quá trình này, ai đạt được hỷ lạc sống thảnh thơi trong giới luật thì người đó không còn giới cấm thủ.

Xin mời quý vị nghe bài Pháp thoại Giới cấm thủ do TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Xá Lợi (Quận 3, Tp. HCM) ngày 26/7/2015

GIỚI CẤM THỦ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận