Hạnh phúc tìm ở đâu

Bài pháp thoại Hạnh phúc tìm ở đâu? do Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Polish Community Center (Canada) ngày 27-10-2019

Hạnh Phúc Tìm Ở Đâu? - Thầy Thích Phước Tiến giảng tại Canada 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hạnh phúc tìm ở đâu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận