Hãy bắt đầu từ việc nhỏ

Video bài giảng pháp Hãy bắt đầu từ việc nhỏ được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoằng Pháp (Úc Châu) ngày 25/03/2017, trong chuyến hoằng pháp tại Úc.
Hãy bắt đầu từ việc nhỏ

Hãy Bắt Đầu Từ Việc Nhỏ - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hãy bắt đầu từ việc nhỏ"

Bình luận