Hãy là tấm gương cho con cháu

Bài pháp thoại Hãy là tấm gương cho con cháu được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tổ Đình Ấn Quang – Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17/08/2016 (15/07 Bính Thân)

Hãy Là Tấm Gương Cho Con Cháu - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận