Hết tình còn nghĩa

Bài pháp thoại Hết tình còn nghĩa được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Đình Quán, Hà Nội, ngày 03-07-2016

488. Hết Tình Còn Nghĩa (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận