Hiểu và thương

Bài hát: Hiểu và thương – Quách Beem

Hiểu Đạo ta sẽ thành danh
Tôn trọng đạo đức tâm ta an lành
Để dành 1 chút yêu thương
Tặng cho cuộc sống đời ko phụ mình
Thương người như thể thương ta
Quý ơn Mẹ Cha mới là đạo con
Giữ trọn 2 chữ sắc son
Non là chữ Hiểu Biển là chữ Thương
Hai từ vốn chỉ bình thường
Nhưng đầy chân lý soi đường ta đi
Xóa đi 2 chữ chia ly
Xóa đi 4 chữ Nghi ngờ ghét ganh
Đường đời lắm ngã đua tranh
Trăm người vạn ý ai nào giống nhau
Hiểu và thương hãy khác sâu
Từ Bi trí tuệ lưu danh muôn đời…

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hiểu và thương"

Bình luận