Hình tượng Đức Phật nói lên điều gì?

Bài pháp thoại Hình tượng Đức Phật nói lên điều gì do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Pháp Vân ngày 06/03/2016 (28/01/Bính Thân)

Hình Tượng Đức Phật Nói Lên Điều Gì - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận