Hổ thẹn nhân cách con người

Bài pháp thoại Hổ thẹn nhân cách con người được Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ tại Trường Hạ, Chùa Vĩnh Phước, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

2 Từ hổ thẹn được dịch từ chữ tàn quý trong phật học chúng ta. Người tu cũng như người đời rất cần thiết để hoàn thiện về nhân cách đạo đức và trong cái việc giữ giới và kiềm chế tâm của một người hành trì theo phật pháp.

Hổ Thẹn Nhân Cách Con Người - Đại Đức Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận