Hoàn thiện bản thân

Pháp thoại chủ đề: Hoàn thiện bản thân được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Quang Hiển, Quảng Ngãi, ngày 28/07/2018.

HOÀN THIỆN BẢN THÂN- TT. THÍCH THIÊN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận