Học Phật để làm người tốt hơn

Bài Pháp thoại Học Phật để làm người tốt hơn do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân

Học Phật Để Làm Người Tốt Hơn - Đại Đức Thích Phước Tiến 2015

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận