Khổ hay vui do cách ta nhìn cuộc sống

Pháp thoại Khổ hay vui do cách ta nhìn cuộc sống được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại Chùa Phước Huệ, 16195 SW 184th St, Miami, Florida, Hoa Kỳ, ngày 15/07/2019

Khổ Hay Vui Do Cách Ta Nhìn Cuộc Sống || Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khổ hay vui do cách ta nhìn cuộc sống"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận