Khôn chết dại chết biết sống

Bài pháp thoại Khôn chết dại chết biết sống được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tư gia Phật tử Khánh Minh, Hoa Kỳ, ngày 13-12-2017

Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018 tại Mỹ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận