Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát 28

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát 28 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 28: Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát – Quyển 7

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát 28
4.5 (89.23%) 39 vote[s]


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận