Giảng Kinh Duy Ma Cật (14 phần)


Bài giảng Kinh Duy Ma Cật Phần 10 do Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng tại Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, ngày 21-08-2020

Kinh Duy Ma Cật (Phần 10) - Phẩm Văn Thù Sư Lợi - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Giảng Kinh Duy Ma Cật (14 phần)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận