Lễ tự tứ

Pháp thoại Lễ tự tứ – Sinh hoạt đặc thù của tăng lữ được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Đại Tòng Lâm, Phú Mỹ, BRVT, ngày 08/06/2019.
Lễ tự tứ

LỄ TỰ TỨ, SINH HOẠT ĐẶC THÙ CỦA TĂNG LỮ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Lễ tự tứ"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận