Lòng người (cập nhật phần 3)

Pháp thoại Lòng người (3 phần) được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng ngày 18/03/2018 trong khóa huân tu lần 51 tại Viện Chuyên Tu, Long Thành, Đồng Nai.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận