Nếu còn một ngày

Bài pháp thoại Nếu còn một ngày do Đại đức Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Đạo tràng Phật tử Liễu Ngộ

5/5 - (2 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè