Nếu thế gian chỉ toàn cái thiện

Bài giảng Nếu thế gian chỉ toàn cái thiện được ĐĐ Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Vencouver, Canada, ngày 16-09-2017

Nếu Thế Gian Chỉ Toàn Cái Thiện - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận