Ngày Phật hoan hỷ PL2561

Bài pháp thoại Ngày Phật hoan hỷ PL2561 được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, Vạn Hanh – Phú Mỹ – BRVT, ngày 04/09/2017

NGÀY PHẬT HOAN HỶ PL. 2561 - VIỆN CHUYÊN TU

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận