Hướng dẫn tư thế ngồi thiền và tham thiền đúng cách

Trong mùa An Cư Kiết Hạ 2020 tại Tu Viện Tường Vân, Thượng tọa Thích Phước Tiến đã có buổi Hướng dẫn tư thế ngồi thiền và tham thiền đúng cách cho đại chúng

Hướng Dẫn Tư Thế Ngồi Và Tham Thiền Đúng Cách - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hướng dẫn tư thế ngồi thiền và tham thiền đúng cách"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận