Ngọn đèn đã tắt

Bài pháp thoại Ngọn đèn đã tắt được Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Chùa Giác Ngạn, Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận