Nhân quả báo ứng hiện tiền

Pháp thoại Nhân quả báo ứng hiện tiền do thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Pháp Hoa, Đà Lạt, Lâm Đồng

669. Nhân Quả Báo Ứng Hiện Tiền (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận