roe la gi, mot so bang theo doi quan ly cong viec bang excel, 5 bao ung ma ke ngoai tinh chac chan phai gap

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhân quả nghiệp báo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận