Nhân quả nghiệp báo

Pháp thoại Nhân quả nghiệp báo được TT. Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

NHÂN QUẢ - NGHIỆP BÁO - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhân quả nghiệp báo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận