Nhận ra hạnh phúc trong khổ đau

Bài pháp thọai Nhận ra hạnh phúc trong khổ đau được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng tại chùa Hưng Quang – xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng ( ngày 04/04/2017 )

Nhận Ra Hạnh Phúc Trong Khổ Đau ( rất ý nghĩa ) - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận