Nuôi dưỡng nụ cười

Pháp thoại mới nhất 2018 Nuôi dưỡng nụ cười được Thầy Thích Phước Tiến Thuyết giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 88 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 11-03-2018

Nuôi Dưỡng Nụ Cười (KT88) - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận