Phật Pháp vấn đáp 33

Bài pháp thoại Phật Pháp vấn đáp 33 do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Viện Vân Sơn, Vĩnh Phúc, ngày 31/03/2016

Phật Pháp Vấn Đáp 33 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Phật Pháp vấn đáp 33"

Bình luận