Phu nhân thắng man phần 4

Bài pháp thoại Phu nhân thắng man phần 4 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân tu lần thứ 45 tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 17/09/2017.

Xem lại các phần trước: Phu nhân thắng man phần 3 | Phu nhân thắng man phần 2 | Phu nhân thắng man phần 1

PHU NHÂN THẮNG MAN ( PHẦN 4 )- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận