Phu nhân thắng man phần 3

Bài pháp thoại Phu nhân thắng man phần 3 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân tu lần thứ 44 tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 16/07/2017.

PHU NHÂN THẮNG MAN ( PHẦN 3)- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Xem thêm Phu nhân thắng man phần 2

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận