Phu nhân thắng man phần 5

Video bài giảng Phu nhân thắng man phần 5 được thượng toạ Thích Thiện Thuận thuyết giảng trong Khoá huân tu lần thứ 46 tại Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 15/10/2017.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận