Quả báo của sự khinh thường

Bài pháp thoại Quả báo của sự khinh thường được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại nhà hàng chay Ấn Tâm, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19/03/2017 (22/02 Đinh Dậu)

738. Quả Báo Của Sự Khinh Thường (rất hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận