Quả báo nhãn tiền

Bài pháp thoại Quả báo nhãn tiền do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Hương Lan, Hà Nội, ngày 04/04/2016

Quả Báo Nhãn Tiền - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận