Quà tặng từ Đức Phật

Bài pháp thoại Quà tặng từ Đức Phật được đại đức Thích Thiện Xuân tại Chùa Mỹ Long, Diên Lộc, Diên Khánh, Khánh Hòa, năm 2016

Quà Tặng Từ Đức Phật - Thầy Thích Thiện Xuân 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận