Sự kỳ diệu của thân tâm hợp nhất

Video pháp thoại Sự kỳ diệu của thân tâm hợp nhất được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Melbourne Úc Châu 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận