Sự kỳ diệu của thân tâm hợp nhất

Video pháp thoại Sự kỳ diệu của thân tâm hợp nhất được Thầy Thích Minh Niệm giảng tại Melbourne Úc Châu 2016

Sự Kỳ Diệu Của Thân Tâm Hợp Nhất ( Hay quá ) - Thầy Minh Niệm 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận