Tâm hy sinh là đạo đức của người tu

Video bài giảng: Tâm hy sinh là đạo đức của người tu được Thầy Thích Phước Tiến chia sẻ vào ngày 28-09-2018 tại chùa Hội Khánh, P. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tâm Hy Sinh Là Đạo Đức Của Người Tu - Thầy Thích Phước Tiến 2018 (mới nhất)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tâm hy sinh là đạo đức của người tu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận