Tập làm chủ bát phong

Bài pháp thoại Tập làm chủ bát phong được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tịnh Xá Ngọc Sơn tại thành phố Portland.
Tựa để bài ẩn dụ cho ý nghĩa chúng ta hay khuynh đảo bới nhiều thứ trên cuộc đời, nó nằm chung trong tám thứ này, và chúng ta không biết liệt vào đâu để ứng dụng phương pháp đối trị với từng phương diện mà chúng ta gặp phải. . .

Tập Làm Chủ Bát Phong - Pháp Âm Thích Phước Tiến

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận