Thần thông trong Đạo Phật

Thần thông là một phép lạ, là một cái gì đó siêu mạnh, nó ngoài khả năng suy luận của con người chúng ta, vậy thực sự thần thông có hay không và đức Phật có thần thông không. Theo nghiên cứu khoa học, mỗi một đời người chúng ta chỉ sử dụng 1/triệu tế bào não mà thôi, phần còn lại ngủ yên.

Mời quý vị nghe bài pháp thoại Thần thông trong Đạo Phật do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang, Tp. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thần thông trong Đạo Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận