Thập thiện nghiệp đạo

Pháp thoại Thập thiện nghiệp đạo (10 phần) được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại chùa Minh Đạo, 12/3 Bis Kỳ Đồng, quận 3, Tp. HCM

THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO PHẦN 2 - TT. THÍCH THIỆN THUÂN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Thập thiện nghiệp đạo"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận